zaterdag 19 mei 2012

Een verhaal voor Konijn


Konijn keek nog steeds somber voor zich uit, alsof hij vastbesloten was pas weer een lach te voorschijn te toveren als hij zijn baasje weer zag. 
Beer schoof een beetje heen en weer met zijn oude pluche billen.
'Goed dan', zuchtte hij. 'Ik zal je een verhaal vertellen waar je vrolijk van wordt.'
'Maar ik wil helemaal niet vrolijk worden!' riep Konijn wanhopig en hij wierp zijn lange grijze armen in de lucht. 'Ik wil een droevig verhaal of een zielig verhaal, zo'n verhaal waarbij ik kan huilen en verdrietig ga snikken terwijl de tranen over mijn wangen biggelen!'
Beer keek een beetje ongerust naar zijn nieuwe huisgenoot. 
'Een zielig verhaal dus...'. 
Konijn knikte.
'Deze heb ik al een hele lange tijd niet verteld'. Beer sprak een beetje aarzelend, bijna alsof hij twijfelde of hij Konijn dit trieste verhaal wel aan kon doen. 'Weet je het heel zeker?' vroeg hij, in de hoop dat hij toch die mop mocht vertellen van de olifant in het bos of het verhaal van de kabouter die alles achterstevoren deed. Maar Konijn knikte driftig en ging er eens goed voor zitten.